сряда, 25 септември 2013 г.

сряда, 12 юни 2013 г.

На днешния ден през 1997 година завинаги ни напусна този Велик Бард! Да си спомним за него с вечните му песни!


Денят на Русия е главният държавен празник в Руската федерация. 
Отбелязва се ежегодно на 12 юни.

четвъртък, 6 юни 2013 г.

"НЕ СЕ ГАСИ, ТУЙ ЩО НЕ ГАСНЕ"

КОНКУРС "НЕ СЕ ГАСИ, ТУЙ ЩО НЕ ГАСНЕ"
Автор: НДР


Списъци на наградените от конкурса
„Не се гаси туй, що не гасне” – 2013г.Тържеството за награждаване на победителите в Националния ученически конкурс „Не се гаси туй, що не гасне” ще се състои на 15.06.2013г / събота/ от 11,30ч. в Руския културно информационен център гр. София на ул.Шипка №34


СПИСЪК
 на наградените учители – научни ръководители на участниците в конкурса

1.     Таня Костадинова Трапова - ПМГ „Яне Сандански”, гр. Гоце Делчев
2.  Юлия Геловска  -   гр. Своге
3. Венета Терчева  - ПГЯ „И.В. Курчатов, гр. Козлодуй
4. Йонка Бозова -  ОУ „Кирил и Методи”,  с.Морава, общ. Свищов
5. Росица Стратиева - СОУ „Й. Йовков”,   гр.Тервел 
6. Величка Ангелова Стоянова – ПГЕ „А.С.Попов”,  гр. В.Търново
7. Красимира Ангелова – Национална априловска гимназия, гр. Габрово
8. Димитър Димов – СОУ „П.Р. Славейков”,  гр.  Кърджали
9. Красимир Георгиев – директор СОУ „Хр. Ботев”,  гр. Девин
10. Евгения Стойчева – ГПЧЕ „Екзарх Йосиф”,  гр.Разград
11. Валентина Вучева – 32СОУ,  гр.София
12. Ангелина Милушева – ОУ „Митрополит Авксентий Велешки”,гр.Самоков
13. Лалка Чавдарова – СОУ „Отец Паисий”,  гр. Самоков

СПИСЪК - обновен
на наградените участници в конкурса
Р Е Ф Е РА Т И
До VIIIклас
Първо място -    Аделина Иванова, VI кл.- 32 СОУ, гр. София
Второ място -     Виктория Божилова,  VIIкл.- с. Стожер, обл. Добрич
Трето място -     Полина Гочева, VIкл. - ОУ „Иван Вазов”, гр. Габрово         
 До ХI  клас
 Първо място -    Ангел Вас.Чилев, Х В кл.-  ПМГ „Я. Сандански”, гр. Гоце Делчев
Второ място -     Панайот Панайотов Панайотов, ХIД кл. - СОУЕЕ, гр. Русе
Трето място -      Гергана Дим. Димитрова, МГ „А.Радев”, гр. Ямбол                          

Е С Е Т А
 ДоVIIIклас
Първо място – Теодора Пламенова Кънева, VIII Б кл. - ГЧЕ „Екз. Йосиф”, гр. Ловеч
Второ място -   Лариса Р. Амброзова , VIIIкл. - ОУ „СВ. Кирил и Методи”, с. Морава, общ.Свищов  
Трето място -    Дарио Ангелов, VII Бкл. - СОУ „ Иван Вазов”, гр. Своге
 До ХI клас
Първо място -    Лидия Кр. Йорданова, ХI Б кл. - СОУ „ Проф. Н. Маринов”, гр. Търговище                           
Второ място -    Йоана Райкова Райкова, МГ „А. Радев”, гр. Ямбол 
Трето място -     Никол Петкова, ХIкл. - СОУ „ П.Р. Славейков”, гр. Кърджали

П Р Е З Е Н Т А Ц И И
 До VIII клас
Първо място -  Тони Николаев Пеев, VIIкл.- клуб „Руски език”, ДК „Йовко Йовков”, гр. Севлиево
Второ място -   Денислав Свиленов Недев, VIIIкл. - МГ „Баба Тонка”, гр. Русе
Трето място -    Кристина Ем. Димитрова, VI кл.- ОУ „Проф. Марин Дринов”, гр. Кюстендил
 До ХIклас
Първо място -  Камелия Кирилова,   10 А кл. - СОУ „Хр.Ботев”, гр. Девин
Второ място -  Галин В. Ангелов Х Б кл. - ПГЕ „А.С. Попов”, гр. В. Търново
Трето място  -  Деяна Р. Акпунарлиева,  ХIкл. - СОУ „Йордан Йовков”, гр.Тутракан
Трето място -   Ивелина Св. Окялиева,  Х кл.- ПГЯЕ „Игор Курчатов”, гр. Козлодуй

О Ч Е Р Ц И, П Ъ Т Е П И С И, И Н Т Е Р В Ю Т А
До VIIIклас
Първо място -   Ива Стоянова, VIIIкл. - СОУ „Й. Йовков”, гр. Тервел
 До ХI клас
Първо място – Мина Лазарова Колева, ХIкл., гр. Стара Загора
Второ място -   Петя Пл. Субева,  ХIкл. - СУ „ Н.Велчев”, гр.  Самоков
Трето място -   Александра Д. Колева, IХ А кл.- ГПЧЕ „ Екз. Йосиф”, гр. Разград

С  Т И Х О В Е, Р А З К А З И
 До VIIIклас
Първо място –
Второ място –  Елица Дим. Стоева,  VIIкл. – СОУ „Иван Вазов”, гр. Своге
Трето място –   Каролина Ю. Спасова, VIIкл. – ОУ „Св. Кл. Охридски”, Дуранкулак, общ. Шабла.
 До ХIклас
Първо място –  Медиха Исм. Мехмедова, Х кл. – ПГ по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг
Второ място –  Елена Д. Вакареева,  ХI кл.- ПМГ ”Яне Сандански”,  гр.Гоце Делчев
Трето място –  Стефани Стоянова Ангелова,  ХI кл.- СОУ „Пр. Никола. Маринов”,  гр. Търговище

Р И С У Н К И
 До VIIIклас
Първо място – Кристина Т. Костова, VIкл. - Школа за рисуване, гр. Карнобат
Второ място -  Стилиян Георгиев Бонев, VIIIкл. - СОУ „Отец Паисий”, гр.Самоков
Трето място -  Станимира Николаева Иванова, VIкл.- СОУ „П.Яворов”, гр. Стралджа
 До ХIклас
Първо място -  Григор Стоянов Григоров, IХ кл.-СОУ „П.Р. Славейков”, гр.Добрич
Второ място -  Десислва Пламенова Добрева, IХ кл.- ПГ „ Транспорт и лека промишленост”, гр. Омуртаг
Трето място -   Мария Петрова Русева, IХкл.- ПГО „Станка Миколица Спасо –  Еленица”, гр. Разград


СПИСЪК
                   на участниците в конкурса, получили поощрителни награди
 1. Кристина  Маринова Димитрова, гр. Кубрат
2. Станимира Николаева Иванова,VI кл. -  СОУ „П. Яворов”, гр. Стралджа
3. Сейхан Сефайдинов Ахманов, VIIIкл.- ГЧЕ „Екз. Йосиф”, гр. Ловеч
4. Теодора Пламенова,VIIIкл.-  ГЧЕ „Екз. Йосиф”, гр. Ловеч
5. Йълдъз Йълмаз Мурад,VIIкл.-СОУ „В.Левски”, с. Ардино, общ. Кърджали
6. Десислава Пламенова Добрева,IХкл- ПГтранспорт и лека промишленост,  гр.Омуртаг
7. Дейвид Марк Коуди, 13г. -Клуб “Кубрат” ОДК, гр. Балчик
8. Димитър Попов,  VIIIкл. -  СОУ „Хр.Ботев”,  гр. Сунгуларе
9. Маргарита Ст. Панкова,V Акл.- 32 СОУ, гр. София 
10. Христо Миленов Василев,  IХкл.- СОУ „Хр.Ясенов”, гр. Етрополе
11. Сабина Феликсова Афъзова,ХI Б кл.- СОУ”Хр.Ботев”, гр. Девин
12. Вероника Илкова Вълкова- ГЧЕ „Екз.Йосиф”, гр. Разград
13. Теодора Пламенова Кънева- ГЧЕ „Екз.Йосиф”, гр. Ловеч
14. Флора Росенова Белчева, Х кл.- ПМГ „ Хр.Смирненски”, гр. Перник

петък, 31 май 2013 г.

Беленски забележителности са вече сред 100-те Национални туристически обекта на България.Беленски забележителности са вече сред  100-те Национални туристически обекта на България. Под № 50г Музей "Освободителна война" и мостът на Майстор Кольо Фичето са в новоиздадената карта на Движение "Опознай България - 100 Национални туристически обекта".

сряда, 8 май 2013 г.